animace

"Conder" tokeny- skrytý poklad anglického mincovnictví

"Token je platidlo používané jako náhrada za oficiální minci. Většinou se vyráběly z obecných kovů jako měď, mosaz či olovo."

Slavný druid Parys Mining Company Anglesey

Británie koncem 18. století trpěla nedostatkem drobné mince. Prudký nárůst cen mědi vedl ke skupování minci, jejich tavení a prodeji kovu s dvojnásobným ziskem. Dalším problémem se ukázal rychlý rozvoj ve společnosti. Lidé, kteří se přistěhovali za prací do měst museli být něčím placeni. Zaměstnavatelé požadovali nápravu, ale vláda kvůli nebezpečnému a nákladnému transportu odmítla. Poslední mince ze 70. let byly opotřebované k nepoznání a nebo posloužily jako kov pro padělky, které tvořily dvě třetiny tehdejšího oběživa. Trh proto volal po náhradě a tou se staly právě tokeny.

Rozvoj technologie ražby umožnil v roce 1787 Paryho důlní společnosti v Anglesey ve Walesu zadat ražbu prvních tokenů. S pomocí mědi z vlastních dolů vzniklo platidlo pro zaměstnance - známý druid .

Nový druh platidla se rychle ujal a vydavatelů přibývalo. Po velkých společnostech následovala města, drobní podnikatelé a obchodníci. Tokeny kolovaly v nominálech farthing, halfpenny a penny a lidé je používali pro nákupy běžného spotřebního zboží.

Tokeny 18. století byly větší než jejich předchůdci ze století předchozího. Větší rozměry, váha a tloušťka umožnily ražbu nápisů i na hrany. Umělci se chopili své příležitosti a tokeny se staly nejlepšími příklady tehdejšího medailérského umění. Právě to vedlo k tomu, že záhy vypukla doslova sběratelská horečka. Podnikaví jedinci okamžitě začali razit tokeny určené pouze ke sběratelským účelům.

J.Conder

Sám Conder byl vydavatelem vlastních tokenů

Proběhly i první pokusy o katalogizaci a výzkum tokenů. Toho se ujal James Conder, anglický obchodník a numismatik. Jeho v roce 1798 vydané dílo An arrangement of Provincial Coins, tokens, and medalets issued in Great Britain, Ireland, and the colonies, within the last twenty years, from the farthing to the penny size si zachovalo význam na dalších sto let. Dodnes jsou na jeho počest tokeny z konce 18. století sběrateli v USA označovány jako "Conder tokeny," zatímco ve Velké Británii byly pro své velké rozšíření ve venkovských městech nazývány "provinciálními tokeny".

Velká obliba a nekontrolovatelné šíření tokenů donutila vládu zakročit. Ta tokeny v roce 1797 zakázala a vydala nové oficiální mince. Tokeny až na pár výjimek zcela vymizely, aby se po krizi způsobené válkami znovu objevily roku 1811. Vydávány byly převážně ve industriálních centrech a některých městech. Raženy byly do roku 1815 (v Birminghamu a Sheffieldu až do roku 1820) a v roce 1817 byly parlamentem zakázány.

Původními a "pravými" provinciálními tokeny jsou podle některých sběratelů pouze ty vydávané obchodníky a podnikateli, určené přímo k placení zaměstanců a nebo zboží jednotlivých prodejců. Na většině z nich je jméno a adresa vydavatele a výjev vztahující se k oblasti podnikání dotyčného.

Prodejce galanterieProdejce bot
R. Campin byl v Norwichi prodejcem galanterieJ. Carter se v Londýně specializoval na výrobu dámských bot

Reklamní tokeny nesly jméno svého vydavatele a popis jeho podnikání. Často zobrazovaly různé produkty a chválily jejich kvalitu a cenu.

Kelly'sPidcockova menazerie
Kellyho postroje se daly levně zakoupit na Londýnském StranduNa stejném místě se nacházela i proslulá Pidcockova menažerie

Politické tokeny využívaly malé kontroly vlády a mincovny nad vyobrazeními na tokenech a nesly politické a sociální motivy. Někteří radikální politici jako Thomas Spence si prodejem tokenů financovali svoji politickou kampaň.

Mapa FrancieJiri III.
Kritika francouzské revoluce a přání aby se nedostala do AnglieToken vydaný k uzdravení Jiřího III. roku 1789

Tokeny pouze pro sběratele těžily z horečky, která vypukla. Někteří sběratelé zároveň vydávali soukromé tokeny, které vyměňovali s ostatními. Jiní nakupovali od vydavatelů, kteří si mezi sebou prodávali razidla a jejich kombinování vytvářeli tzv. „mule“ tokeny. Náměty na těchto tokenech byly různorodé. Od venkovských hradů a kostelů, přes parky a botanické zahrady až po různá fantazijní místa.

YorktowerBotanická zahrada
V Clifford's Tower našli ve 12. století smrt Židé z YorkuJ. Jelly, majitel botanické zahrady v Bathu, o rok později zbankrotoval

Existovalo i velké množství tokenů pro všeobecný oběh, vydávaných městy a hrabstvími. Nesly většinou erb vydavatele a výjev s ním spojený.

ShrewsburyNorthiam
Shrewsbury a jeho manufaktura na zpracování vlnyNorthiam, Sussex

Kam dál

Základním a dodnes nepřekonaným zdrojem informací o Conder tokenech zůstává dílo R. Daltona and S. H. Hamera: The Provincial Token - Coinage of the 18th Century. Tato kniha se v průběhu dvacátého století dočkala několika reprintů. V roce 2010 pak vyšla kniha P. a B Withersových: The Token Book (17th 18th and 19th Century Tokens and their Values), navazující na dílo Daltona a Hamera a zpřístupňující orientační ceny tokenů formou katalogu.

Conder tokeny jsou v dnešní době velmi sběratelsky oblíbené a to jak v zemi původu tak v USA. Sběratelé sdružovaní v klubech a diskuzních fórech často prezentují své tokeny internetu. Pěkným příkladem může být www.thecoppercorner.com. Kromě historie zde naleznete i online galerii.